اخبار صالحین

صالحین آذربایجان غربی منشور نسل جوان در سیره امام صادق (علیه السلام)

صالحین آذربایجان غربی منشور نسل جوان در سیره امام صادق (علیه السلام)

هدایت و تربیت نسل جوان.....جوانان و نوجوانان در هر جامعه‏ اى گنجینه‏ هاى سرشارى هستند که اگر مربیان و متولیان براى این قشر عظیم سرمایه گذارى شایسته انجام داده و این گروه فعال و پرشور را با رفتار حکیمانه و تکریم شخصیت و...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی جایگاه صله رحم در قرآن و عواقب ترک آن

صالحین آذربایجان غربی جایگاه صله رحم در قرآن و عواقب ترک آن

صلح رحم در تعمیق سبک زندگی اسلامی تأثیر بسیاری دارد، البته به شرطی که این صله رحم برگرفته از روش و منش قرآن و دین باشد.یکی از رویکرد های سبک زندگی اسلامی، اصلاح فرهنگ های نادرست و تأیید فرهنگ های درست است؛ ارتباط...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی زیبایی و خودآرایی در اسلام

صالحین آذربایجان غربی زیبایی و خودآرایی در اسلام

خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد.خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد. وقتی انسان به جهان می نگرد، همه چیز را در زیبایی بسیار می یابد. با آنکه به سبب نقص ماده دنیوی امکان آن نبوده تا هر چیز در تمامیت کمال زیبایی های...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی حکومت اسلامی در احادیث شیعه

صالحین آذربایجان غربی حکومت اسلامی در احادیث شیعه

ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد(یک کتاب در یک مقاله) در آغازِ کتاب (حکومت اسلامی) تألیف امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه آمده است: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه

صالحین آذربایجان غربی اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه

از ارکان مهم نظریه نظام ولایت مطلقه فقیه بررسی معنا و ضرورت مطلقه بودن ولایت فقیه است از ارکان مهم نظریه نظام ولایت مطلقه فقیه بررسی معنا و ضرورت مطلقه بودن ولایت فقیه است که در قالب این عنوان، حدود اختیارات ولی فقیه...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی(محمد جواد ارسطا)

صالحین آذربایجان غربی ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی(محمد جواد ارسطا)

مقاله ای که در ادامه می خوانید از دیدگاه حقوقی به این موضوع پرداخته و به پاسخ های متفاوتی رسیده است.امروزه جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی از موضوعات مهمی است که در حوزه اندیشه سیاسی جامعه ما مطرح است. مسئله اصلی در...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی بیانات امام خامنه ای در رابطه با نقش زن در خانه

صالحین آذربایجان غربی بیانات امام خامنه ای در رابطه با نقش زن در خانه

بچه داری از آن کارهای سخت است.بعضی از کار های خانه خیلی سخت است. بچه داری از آن کارهای سخت است. شما هر کاری را در نظر بگیرید که خیلی دشوار باشد، در مقابل بچه داری در واقع آسان است. بچه داری هنر خیلی بزرگی است ، مرد ها یک روز هم...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی شرایط و خصوصیات ولی فقیه

صالحین آذربایجان غربی شرایط و خصوصیات ولی فقیه

سلاطین اگر تابع اسلام باشند باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنندشرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه مثل عقل و تدبیر، دو شرط...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی موعود شناسى وپاسخ به شبهات(على اصغر رضوانى کاشانى)

صالحین آذربایجان غربی موعود شناسى وپاسخ به شبهات(على اصغر رضوانى کاشانى)

سفیانى کیست؟ معرکه هرمجدون چیست؟ مقصود از مسیحیت صهیونیستى چیست؟فهرست سفیانى کیست؟ معرکه هرمجدون چیست؟ مقصود از مسیحیت صهیونیستى چیست؟ مقصود از خسوف وکسوف که از علایم ظهور است چیست؟ مقصود از صیحه وفزع اسمانى در علایم...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی علتهای مهم تأخیر ظهور امام زمان (علیه السلام) چیست ؟

صالحین آذربایجان غربی علتهای مهم تأخیر ظهور امام زمان (علیه السلام) چیست ؟

آزمایش وامتحان در اثر این غیبت طولانی....آزمایش وامتحان در اثر این غیبت طولانی. گروهی که ایمان کافی ندارند ،باطنشان ظاهر می شود و کسانی که ایمان در اعماق دلشان ریشه کرده و به واسطه انتظار فرج صبر بر شرائط و ایمان به غیبت...

ادامه مطلب ...
×
×
×
×
azg salehin
  • home
  • forum
  • register
  • contact