اخبار صالحین

صالحین آذربایجان غربی ماهیت گزاره های اخلاقی از دیدگاه استاد مصباح یزدی

صالحین آذربایجان غربی ماهیت گزاره های اخلاقی از دیدگاه استاد مصباح یزدی

آیا گزاره های اخلاقی از سنخ قضایای واقعی و خارجی است و یا از نوع قضایای اعتباری است؟در میان مسائل فلسفة اخلاق، آنچه که اساسی تر و مهمتر از همه به نظر می رسد، «ماهیت گزاره های اخلاقی» است؛ یعنی اینکه آیا گزاره های اخلاقی از...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی شکر نعمت، دلیلی محکم بر دعای فرج

صالحین آذربایجان غربی شکر نعمت، دلیلی محکم بر دعای فرج

شکر نعمت، دلیلی محکم بر دعای فرجوجود مولای ما حضرت حجّت – صلوات اللَّه علیه – از مهم‏ترین نعمت‏های الهی بر ما است و معرفت داشتن ما نسبت به این نعمت خود نعمت بزرگی است که هیچ نعمتی با آن مقایسه نمی‏شود زیرا که جزء تکمیل...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی بررسی نشانه های حتمی ظهور

صالحین آذربایجان غربی بررسی نشانه های حتمی ظهور

منظور از نشانه های حتمی در مقابل غیرحتمی، ظاهراً آن است که تحقق پدیدار شدن آنها، بدون هیچ قید و شرطی، قطعی و الزامی خواهد بوددر میان نشانه ها شماری از آنها به روشنی به عنوان علائم حتمی ظهور، یاد شده اند. منظور از نشانه های...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی فروغی از اندیشه های قرآنی امام صادق(ع)

صالحین آذربایجان غربی فروغی از اندیشه های قرآنی امام صادق(ع)

تمام فرقه های اسلامی اتفاق نظر دارند که امام صادق(ع)در بسیاری از علوم، از کلام و اعتقادات گرفته تا فقه و تفسیر و مسائل اخلاقی، پیشگام و پیشتاز بودتمام فرقه های اسلامی اتفاق نظر دارند که امام صادق(ع)در بسیاری از علوم، از...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی منشور نسل جوان در سیره امام صادق (علیه السلام)

صالحین آذربایجان غربی منشور نسل جوان در سیره امام صادق (علیه السلام)

هدایت و تربیت نسل جوان.....جوانان و نوجوانان در هر جامعه‏ اى گنجینه‏ هاى سرشارى هستند که اگر مربیان و متولیان براى این قشر عظیم سرمایه گذارى شایسته انجام داده و این گروه فعال و پرشور را با رفتار حکیمانه و تکریم شخصیت و...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی جایگاه صله رحم در قرآن و عواقب ترک آن

صالحین آذربایجان غربی جایگاه صله رحم در قرآن و عواقب ترک آن

صلح رحم در تعمیق سبک زندگی اسلامی تأثیر بسیاری دارد، البته به شرطی که این صله رحم برگرفته از روش و منش قرآن و دین باشد.یکی از رویکرد های سبک زندگی اسلامی، اصلاح فرهنگ های نادرست و تأیید فرهنگ های درست است؛ ارتباط...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی زیبایی و خودآرایی در اسلام

صالحین آذربایجان غربی زیبایی و خودآرایی در اسلام

خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد.خداوند زیباست و زیبایی ها را دوست دارد. وقتی انسان به جهان می نگرد، همه چیز را در زیبایی بسیار می یابد. با آنکه به سبب نقص ماده دنیوی امکان آن نبوده تا هر چیز در تمامیت کمال زیبایی های...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی حکومت اسلامی در احادیث شیعه

صالحین آذربایجان غربی حکومت اسلامی در احادیث شیعه

ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد(یک کتاب در یک مقاله) در آغازِ کتاب (حکومت اسلامی) تألیف امام خمینی رضوان اللّه تعالی علیه آمده است: ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه

صالحین آذربایجان غربی اثبات مطلقه بودن ولایت فقیه

از ارکان مهم نظریه نظام ولایت مطلقه فقیه بررسی معنا و ضرورت مطلقه بودن ولایت فقیه است از ارکان مهم نظریه نظام ولایت مطلقه فقیه بررسی معنا و ضرورت مطلقه بودن ولایت فقیه است که در قالب این عنوان، حدود اختیارات ولی فقیه...

ادامه مطلب ...
صالحین آذربایجان غربی ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی(محمد جواد ارسطا)

صالحین آذربایجان غربی ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی(محمد جواد ارسطا)

مقاله ای که در ادامه می خوانید از دیدگاه حقوقی به این موضوع پرداخته و به پاسخ های متفاوتی رسیده است.امروزه جایگاه ولایت مطلقه فقیه در قانون اساسی از موضوعات مهمی است که در حوزه اندیشه سیاسی جامعه ما مطرح است. مسئله اصلی در...

ادامه مطلب ...
×
×
×
×
azg salehin
  • home
  • forum
  • register
  • contact