دوره 2 روزه آموزش توجیهی و مهارتی مربیان جدید شما استان با حضور 230 نفر از مربیان جدید حلقات صالحین در آموزشگاه حر خوی برگزار گردید.

این دوره در دوبازه زمانی ( 96/5/25 خواهران به تعداد 90 نفر و 96/5/23 برادران به تعداد 140 نفر) برگزار گردید.

DSC00102

DSC00103

DSC00108

DSC00122

DSC00131

DSC00155

DSC00157

DSC00180

DSC00193

DSCF1996

DSCF2007

DSCF2008

DSCN6531

DSCN6535

DSCN6560

DSCN6575