دوره توانمندسازی سرگروههای صالحین شمال استان آذربایجان غربی طی دو بازه زمانی ( خواهر 90 نفر و برادر 170 نفر ) در مورخه 31 تیر تا 2 مرداد در پادگان آموزشی حر خوی برگزار گردید.

برگزاری دوره به روایت تصویر

DSCN6087

DSCN6090

DSCN6091

DSCN6184

DSCN6204

DSCN6265

DSCN6268

DSCN6270

DSCN6297

DSCN6303

DSCN6308

DSCN6338

DSCN6343

DSCN6354

DSCN6365

DSCN6381

DSCN6399