جلسه مشترک مابین معاونت تعلیم و تربیت سپاه شهداء و اقشار بسیج سپاه شهداء در تاریخ 95/10/22 برگزار شد. در این جلسه که به ریاست معاون هماهنگ کننده سپاه شهداء برگزار گردید، ابتدا حجت الاسلام والمسلمین اسلام زارورد مشکلات  موجود صالحین مابین اقشار توضیحاتی ارائه داد. و اینکه چرا مسئولین اقشار به موقع به مکاتبات استان پاسخ نمی دهند. سپس برادر نقی طالبی مدیریت برنامه ریزی معاونت تعلیم و تربیت در مورد نحوه ثبت گزارش و همچنین ارائه مستندات برنامه های اجرایی توضیحاتی ارائه دادند.

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC